тип 202551, dTRANS pH 02

Вимірювальний перетворювач / регулятор для величини pH, редокс-потенціалу, концентрації аміаку, нормованих сигналів і температури