тип 202552, dTRANS CR 02

Вимірювальний перетворювач / регулятор електропровідності і температури