тип 202560, AQUIS 500 pH

Вимірювальний перетворювач/регулятор величини pH, редокс-потенціалу та концентрації аміаку.