тип 202566, AQUIS 500 Ci

Вимірювальний перетворювач / регулятор для індуктивного вимірювання електропровідності, концентрації і температури