тип 202762, digiLine CR ST10

Кондуктивний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом