тип 202763, digiLine CR HT10

Кондуктивний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом