тип 202765, digiLine CR HT30

Кондуктивний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом