тип 202766, digiLine CR HT40

Кондуктивний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом