тип 202767, digiLine CR HT50

Кондуктивний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом