тип 202768, digiLine CR HT60

Кондуктивний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом