тип 202769, digiLine CR HT70

Чотириелектродний вимірювальний перетворювач електропровідності з digiLine чи IO-Link- інтерфейсом