Автоматизована система управління технологічним процесом та потоково-транспортною системою дробильної фабрики ВАТ Південний ГЗК, Кривий Ріг

АСУТП призначена для виконання функцій автоматичного управління (регулювання) завантаженням конусної дробарки Hydrocone 7800 фірми SANDVIK ROCK PROCESS (Швеція) та управління трактом потоково-транспортної системи, а також для забезпечення збору інформації, реєстрації та архівування, формування звітних документів за різні періоди часу.

Загальні параметри системи

Кількість аналогових сигналів - 10
Кількість дискретних сигналів – 160
Термін реалізації проекту – 6 місяців
Дата введення в експлуатацію - 2004 рік

Автоматизована система управління технологічним процесом та потоково-транспортною системою дробильної фабрики ВАТ Південний ГЗК, Кривий Ріг