Система управління на Мільківському нафтогазоконденсатному підприємстві. родовище НГВУ «Чернігівнафтогаз»

Система збору даних - управління призначена для виконання функцій збору даних та управління з
такі особливості:
• Контроль основних даних процесу, підтримка заданого контролю процесу;
• Діагностика критичних частин системи керування;
• Диспетчерський контроль клапанів, насосів та вентиляторів;
• Завдання управління технологічним циклом;
• Постійний аналіз зміни параметрів у межах граничних та критичних значень з відображенням
відповідні повідомлення;
• Зручне відображення та збирання даних, що стосуються поточних змінних процесу;

Система управління на Мільківському нафтогазоконденсатному підприємстві. родовище НГВУ «Чернігівнафтогаз»