Система управління для оптимального контролю процесу горіння печі, співвідношення повітря-газ, тепла рекуперації, утилізації відпрацьованих газів у процесі спікання залізної руди на машині конвеєрного типу ОК-306.

Північний гірничо-збагачувальний комбінат ПРАТ, м.Кривий Ріг

Система управління  призначена для оптимального контролю процесу горіння печі, газоповітряної суміші, тепла рекупераціЇ, утилізація відпрацьованих газів у процесі спікання залізної руди на конвеєрній машині ОК-306.                                         Виконана на SW/HW платформі:

• Високонадійний резервний контролер процесу Q-System
(Тип процесора - Q25PH) від Mitsubishi Electric для керування рядом простих та каскадних контурів ПІД-регулювання.
• Архітектура розподіленого контролера на основі віддаленого Входи/виходи та резервна (подвійна) оптична кільцева мережа MelsecNet/H.
• Розробка програмного забезпечення «PX-Developer» із вбудованою функцією для процедури автоналаштування ПІД-контуру (щоб знайти оптимальні параметри налаштування)
• Людино-машинний інтерфейс високого рівня (HMI) на основі першокласної візуалізації «Citect-SCADA» та контролю Softwar
Результати впровадження систем

Зниження питомої витрати газового палива з 19,0 до 15,5..16 кв.м/тонну
• Збільшення випуску продукції з 235 до 280 т/год через товстіший шар залізняку
на конвеєрі через зміну процедури сушіння та попереднього нагріву;
• Автоматичне оптимальне співвідношення «повітря/паливо» для кількох печей;

Система управління для оптимального контролю процесу горіння печі, співвідношення повітря-газ, тепла рекуперації, утилізації відпрацьованих газів у процесі спікання залізної руди на машині конвеєрного типу ОК-306.